Behandeling van ALK (SOLK) bij kinderen en jongeren

Inleiding
Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), voorheen SOLK genoemd, komen frequent voor onder de bevolking, ook bij kinderen. Meestal zijn de klachten kortdurend maar zij kunnen ook leiden tot verlies van functie en daarmee kwaliteit van leven. In toenemende mate wordt bij een multidisciplinaire aanpak van ALK ook de kinderfysiotherapeut en/of andere bewegingsspecialisten betrokken. In deze cursus worden diagnostische en behandelmethoden besproken waarmee je met deze kinderen aan de slag kunt.


Doelstelling
Na het volgen van deze cursus heeft de cursist:
  • Kan de theoretische achtergrond van de aandoening chronische pijn en chronische vermoeidheid beschrijven;
  • Kan de huidige inzichten over onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met chronische pijn en chronische vermoeidheid benoemen;
  • Kan chronische pijn en chronische vermoeidheid bij kinderen en jongeren herkennen en weet wanneer door te verwijzen naar een specialistisch behandelcentrum;
  • Kent de begrippen operante behandeling, gedragstherapeutische principes en handelingsgeoriënteerde benadering;
  • Weet de verschillen te benoemen tussen de behandeling van chronische pijn en -vermoeidheid bij kinderen en volwassenen;
  • Krijgt inzicht in de meest recente literatuur over pijn en vermoeidheidproblematiek;
  • Is in staat de ICF en de HOAC toe te passen bij het onderzoeken en behandelen van functionele klachten.

Inhoud
Dagdeel 1:
chronpijn250In het eerste dagdeel wordt het kader geschetst van waaruit chronische pijnproblemen en chronische vermoeidheid kunnen worden onderzocht en behandeld. Tijdens het vervolg van de cursus zullen deze kaders steeds gebruikt worden. Daarnaast wordt de meest recente literatuur doorgenomen ten aanzien van het onderzoek en de behandeling. Op die manier is het mogelijk om het handelen ‘evicence based’ te onderbouwen.

Dagdeel 2:
In het tweede dagdeel zal het onderzoek van chronische pijnproblematiek en chronische vermoeidheid behandeld worden. Welke instrumenten heeft de kinderfysiotherapeut of tot zijn beschikking tijdens de diagnostische fase? Welke aspecten worden onderzocht en hoe ziet het onderzoek eruit? De validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende instrumenten zullen besproken worden. Daarnaast zal worden ingegaan op andere mogelijke onderzoeksinstrumenten. Aan de hand van casuïstiek zal het onderzoek besproken worden.

Dagdeel 3:
De tweede dag begint met een dagdeel waar de behandeling van chronische pijnproblematiek en chronische vermoeidheid aan de hand van casuïstiek besproken worden. Verschillende behandelmethodes zullen de revue passeren. Van de behandelmethodes zal de wetenschappelijke evidentie besproken worden.

Dagdeel 4:
Het is mogelijk voor de cursisten om eigen casuïstiek in te brengen. Anders brengt de docent cases in. De casuïstiek wordt gepresenteerd en zo mogelijk ondersteund met beeld- of geluidsmateriaal. Aan de hand van de cases zullen nog accenten extra geoefend en van feedback voorzien worden. Daarnaast kunnen de cursisten vragen stellen naar aanleiding van voorgaande bijeenkomsten en wat zij in de praktijk tegenkomen.

Voorbereiding
De voorbereiding betreft het lezen van literatuur en het voorbereiden van een casuïstiek bespreking.
Data
Dinsdagen 10 en 24 september 2024, 8.45 - 17.00 uur

Docent
Gert Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018 

Investering
€ 610,00 incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Locatie
Hogeschool THIM, Archimedesbaan 2 Nieuwegein

Deelnemers
14-24

Accreditatie
Geaccrediteerd met 16 punten voor registers AF Ki en Keurmerk Fysiotherapie. In overleg kan accreditatie voor andere registers worden aangevraagd. 

evenement eigenschappen

Startdatum 10-09-2024
Einddatum 24-09-2024
Sluitingsdatum 10-09-2024
Prijs per persoon € 610,00

Contact

Wil je meer informatie over THIM – de internationale hogeschool voor fysiotherapie, of onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op.

THIM INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE


location Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein
location Newtonbaan 6-8, 3439 NK Nieuwegein
phone 030 288 66 70
envelope info@thimalp.nl