Overspanning en Burn Out

In samwerking met CIVA, organiseren wij deze cursus. 

Logo Scholing Zuid Limburg
Inhoud

In de fysiotherapeutische praktijk zijn veel klachten psychosomatisch, zoals overspanning en burnoutachtige klachten. Om deze populatie gericht te kunnen behandelen is specifiek kennis hieromtrent vereist.
Na deze cursus is de deelnemer in staat om het klachtenpatroon rondom overspanning en burnout te herkennen, gerichte diagnostiek toe te passen en te kunnen interpreteren alsmede een behandelplan op te stellen gericht op het begeleiden van een personen met overspanning of burnout.
Naast een algemene uitleg over stress, de hieraan gerelateerde fysiologie alsmede de psychopathogenese van overspanning en burnout en de diagnostiek wordt nader ingegaan op hoe een behandelplan vorm te geven op basis van 3 fasen. Daarnaast wordt bij deze cursus de rol besproken die de fysiotherapeut kan innemen binnen een multidisciplinaire behandeling waarbij de mogelijke verschillende actoren toegelicht worden. Inhoudelijk wordt ingegaan op participatie en samenwerking van verschillende disciplines zoals bedrijfsartsen en eerstelijnspsychologen. Fysiotherapie kan hierbij een belangrijke stap in het behandeltraject zijn.

Doelgroep
Fysiotherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten

Doel
De deelnemer krijgt inzicht in de voor de eerste-lijn fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. overspanning & burnout zodat deze in staat is hiermee rekening te houden in diagnostiek en interventie. 

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Overspanning & Burnout
• Epidemiologie
• Draaglast/draagkracht
• DSM-V
• Definities overspanning & burnout
• Ontstaanswijze
• Stress fysiologie
• Oorzaken stress
• Diagnostiek
• Meetinstrumenten (4DKL, UBOS, SCL-90)
• Behandeling, 3 fasen
• Wetenschappelijke evidentie
• Klinisch redeneren en casuïstiek

Toetsing
Deze cursus kent geen formele toetsing. U komt in aanmerking voor een certificaat bij volledige aanwezigheid. 
Datum
Maandag 17 juni 2019 9.45 - 18.00 uur

Docent
Matthijs van der Eijnden

Investering
€ 295,00, incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Deelnemers
Min. 12 maximaal 24

Locatie
Hogeschool THIM, 
Newtonbaan 6-8, Nieuwegein

Accreditatie (via CIVA)
7 punten voor de registers algemeen fysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut

evenement eigenschappen

Startdatum 17-06-2019
Einddatum 17-06-2019
Sluitingsdatum 17-06-2019
Prijs per persoon € 295,00