Farmacologie bij chronische aandoeningen

In samenwerking met CIVA, scholing Zuid Limburg organiseren wij deze cursus. 

Inleiding
Paramedici krijgen in de praktische setting, steeds vaker te maken met patiënten, die als gevolg van co-morbiditeiten, een uitgebreide medicatielijst hebben. Inzicht en basiskennis van farmacologie is hierbij een vereiste zodat bij het opstellen van het behandelplan en uitvoeren van de behandeling hiermee specifiek rekening gehouden kan worden.

In deze cursus wordt naast de basis farmacokinetiek en farmacodynamiek gericht aandacht besteed aan de medicatiegroepen bij COPD, DMII, Artrose en Metabool syndroom. Er is specifieke aandacht voor het signaleren van (bij)werkingen van de verschillende medicijnen, alsmede voor het handelen tijdens therapiesessies om bij de beperkingen van de patiënt als gevolg van medicatiegebruik aan te kunnen sluiten. Naast theoretische concepten zal met behulp van casuïstiek praktijkvoorbeelden toegelicht worden.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten

Doelstelling
Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de basiskennis farmacologie en is zij/hij in staat om bij het opstellen van het behandelplan gericht rekening te houden met medicatie.


Inhoud
De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Farmacokinetiek en farmacodynamiek
• Medicatieveiligheid bewaakt wordt
• Inhalatiemedicatie bij COPD
• Medicatiegroepen bij metabool syndroom
• Medicatie en DMII
• B-blokkers en autonoom zenuwstelsel
• Bloeddrukverlagende medicatie
• Medicamenteuze stappenplan bij pijnbehandeling
• Bijwerkingen pijnmedicatie

Toetsing
Deze cursus kent geen formele toetsing. U komt in aanmerking voor een certificaat bij volledige aanwezigheid.  
Datum
Zaterdag 13 april 2019 9.45 - 18.00 uur

Docent
E.F.G. Gorissen-Douven (Specialist ouderengeneeskunde)

Investering
€ 295,00, incl. lunch en digitaal studiemateriaal

Deelnemers
Min. 12 maximaal 24

Locatie
Hogeschool THIM, 
Newtonbaan 6-8, Nieuwegein

Accreditatie
7 punten voor register Algemeen Fysiotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut
9 punten voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck; Ergotherapie

evenement eigenschappen

Startdatum 13-04-2019
Einddatum 13-04-2019
Sluitingsdatum 13-04-2019
Prijs per persoon € 295,00
De cursus is vol. U kunt niet meer inschrijven