Behandeling van patiënten met Stroke in de eerstelijn

Inleiding
Regeerakkoord: (10.10.2017):”we zetten in op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige zorg. Dit leidt tot een afname van het beroep op de tweedelijnszorg”. Met deze zogenaamde substitutie wordt meestal bedoeld het verplaatsen van de juiste zorg naar de juiste plek. Bij een sterke samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, met als devies: zorg in de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet. In toenemende mate worden fysiotherapeuten in de eerstelijn dan ook met een toename van complexere zorg geconfronteerd.
In deze cursus willen wij een kader scheppen voor de fysiotherapeut werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg om patiënten met problemen bij bewegen als gevolg van een Stroke, effectief te kunnen behandelen. 
Deze cursus doet een beroep op uw zelfstandigheid door de benodigde voorkennis online te laten voorbereiden. Uw kennis van de neuro-anatomie en neurologie wordt op niveau geacht. Na aanmelding ontvangt u een aantal specifieke opdrachten om u hierbij te helpen. Vooraf doet u een kennistoets om uw niveau nog eens te beoordelen. 
Om spraakverwarring te voorkomen hanteren we vanaf nu hier het Engelse Stroke als naam voor het CVA.

Voor wie?
De cursus is specifiek bedoeld voor fysiotherapeuten die met patiënten met Stroke in werken op een setting binnen de eerstelijns gezondheidszorg. De cursus gaat specifiek in op de revalidatie na het acute stadium.

Doelstelling
Het einddoel van deze cursus is dat de cursist na afloop een concrete voorstelling heeft van hoe hij/zij een revalidatieplan kan inrichten, met behandelactiviteiten, thuisactiviteiten en eventueel sport- of andere activiteiten, voor patiënten met Stroke in de eerstelijns gezondheidszorg met verschillend niveaus van aandoening.

 70312 0056 300

Inhoud

De cursus beslaat drie dagen. Tijdens de cususdagen ligt de nadruk op het toepassen van de theorie uit de voorbereiding, het inrichten van een behandelplan en kennismaken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het behandelen van patiënten met Stroke. De multidisciplinaire aanpak is gericht op de 'hele' patient zoals deze zich aan u kan presenteren.

Dag 1
 - Stroke "State of the Art" revalidatiearts
 - Casuïstiek met revalidatiearts en fysiotherapeut
 - Cognitieve aandoeningen, de gevolgen voor de fysiotherapeut, neuropsycholoog
 - Casuïstiek met neuropsycholoog en fysiotherapeut

Dag 2
 - Contextspecifieke revalidatie, Constraint Led Approach
 - Oefenen revalidatie met cases
 - Samenleving 2.0 Hoe leven wijzelf en onze patiënten straks en hoe is de gezondheidszorg geëvolueerd door
   (medische) technologie
 - Casuïstiek 

Dag 3
 - De verandering in revalidatie door medische technologie
 - Best Practices
 - Ervaren van nieuwe ontwikkelingen en technologie in de behandeling van Stroke
 - Oefenen met technologie en casuïstiek

Studiebelasting en toetsing
De cursus bestaat uit 3 dagen van 7 uur contacttijd. Met de voorbereiding en toetsing bent u nog 12 uur kwijt. De totale studiebelasting bedraagt dus 33 uur. Ter verkrijging van het certificaat dient u alle dagen aanwezig te zijn en de online toetsing te hebben afgerond. 


Data
Donderdag 11 februari, 7 en 21 maart 2019
9.45 -18.00 uur

Docenten
Sander Houdijk fysiotherapeut, Elbrich Jagersma  en Merel Bijleveld, revalidatieartsen, Coby van Drie GZ-psycholoog.  Sophia revalidatiecentrum Den Haag

Houdijkvierkant120Elbrichvierkant120MerelBijleveldvierkant120CobyvanDrievierkant120Investering

€ 980,00 incl. digitaal studiemateriaal, toegang tot de online leeromgeving en lunch

Locatie
Hogeschool THIM, 
Archimedesbaan 2 Nieuwegein

Deelnemers
Min 12 max 24

Accreditatie
In aanvraag voor registers algemeen fysiotherapeut en Keurmerk

evenement eigenschappen

Startdatum 14-02-2019
Einddatum 21-03-2019
Sluitingsdatum 14-02-2019
Prijs per persoon € 980,00
Locatie THIM, hogeschool